Aurinkopaneelit

  • aurinkopaneelit_k1
  • aurinkopaneelit_k2
  • aurinkopaneelit_k3
  • aurinkopaneelit_k4
  • aurinkopaneelit_k5
  • aurinkopaneelit_k6

Aurinkopaneelit

Ota yhteyttä

Uusiutuvalla energialla voidaan tuottaa sähköä monella eri tavalla. Yleisimmin käytetty on aurinkopaneeleista rakennettu aurinkovoimala. Aurinkopaneelit koostuvat useista kennoista, joissa auringon valo synnyttää valosähköisen ilmiön avulla sähkövirran kennojen kiderakenteessa. Verkkoon kytkettyjä voimalaitoksia valmistetaan nykyään alle 1 kW:n kokoluokasta alkaen aina useamman MW:n voimalaitoksiin saakka.

Aurinkopaneelit - perustietoa

Aurinkopaneeleita valmistetaan usealla eri valmistustekniikalla, mutta perusraaka-aineena on aina pii, jota löytyy maapallolta lähes rajattomasti. Yleisimmin paneeleissa käytetään ns. monikidekennoja. Yksikidekennot ovat myös yleisiä, mutta ne ovat jonkin verran kalliimpia kuin monikidekennot. Yksikidekennojen hyötysuhde on myös hiukan korkeampi kuin monikidekennoilla.  Kuitenkin parhaaseen teho/hinta –suhteeseen päästään yleensä valmistettaessa aurinkopaneelit monikidekennoista. Jonkin verran käytetään myös ns. ohutkalvokennoja, jotka ovat huomattavan kevyitä, mutta niiden hyötysuhde on alhaisempi kuin yksikide- ja monikidekennoilla. Kuvassa näkyy musta ja sininen yksikidekenno ja oikealla monikidekenno.

Aurinkopaneeleita on myös fyysisiltä mitoiltaan eri kokoisia ja paneelikohtaiset tehot vaihtelevat suuresti. Yleisin koko on n. 990 mm x 1790 mm ja paino n. 20 kg.  Tämän kokoisten paneelien tehot vaihtelevat 250 Wp:sta yli 300 Wp:n tehoihin.

Aurinkopaneelien mekaanisissa rakenteissa on myös eroja ja rakenteen kestävyys vaikuttaa suoraan paneelien käyttöikään. Käyttäjän kannalta tärkein laatuominaisuus on tehon tuoton pysyvyys käyttöiän aikana. Tässä on suuria eroja eri paneelityyppien välillä ja tämä näkyy myös suoraan paneelien hinnoissa. Mikrohalkeamat piikiteissä heikentävät kennon tuottoa ja tämän takia mekaaninen kestävyys sekä oikeanlainen kiinnitystapa ovat tärkeässä roolissa. Aurinkopaneelit voidaan sijoittaa rakennuksen katolle, seinälle tai maahan.

Kuvat: SOLARWATT GmbH

Aurinkosähköjärjestelmän komponentit

Aurinkopaneelit

Käyttämämme aurinkopaneelit on valmistettu Saksassa ja ne edustavat uusinta paneelitekniikkaa. Paneelien energiantuotto on erinomainen, ne ovat mekaanisesti erittäin kestäviä ja valmistaja antaa tuotteille jopa 30 vuoden takuun.

Kiinnitystarvikkeet

Aurinkopaneelien asennuksessa tarvittavat kiskot ja kiinnikkeet valitaan käyttöpaikan mukaisesti. Valikoimastamme löytyvät sopivat ratkaisut kaikille kattotyypeille sekä seinä- ja maa-asennuksiin.

Invertterit

Tarjoamamme invertterit ovat pitkään markkinoilla olleita Itävallassa valmistettuja laadukkaita laitteita. Inverttereiden hyvä käyttövarmuus ja korkea hyötysuhde takaavat omistajalleen paljon aurinkoenergialla tuotettua ilmaista sähköenergiaa.

Pyydä meiltä lisätietoja.

Järjestelmän suunnittelu

Täydelliset aurinkosähköjärjestelmät suunnitellaan yksilöllisesti kunkin kiinteistön rakenteiden, sijainnin, ilmansuunnan ja muiden lähtötietojen perusteella. Käyttöpaikalla vallitsevat lumi- ja tuulikuormat otetaan laskelmissa huomioon mitoitettaessa sopivaa kiinnitysjärjestelmää.

Optimointi

Järjestelmiemme kaikki komponenit on valmistettu Saksassa ja Itävallassa edustaen uusinta tekniikkaa ja korkeinta teknistä laatua. Kokonaisuus suunnitellaan huolellisesti siten, että komponentit sopivat mahdollisimman hyvin yhteen ja takaavat näin korkeimman mahdollisen energiantuoton ja maksimaalisen käyttöiän. Jotta asiakas voi luotettavasti arvioida aurinkosähköjärjestelmän energiantuottoa käyttöiän aikana sekä investoinnin kannattavuutta, laskemme kullekin järjestelmälle odotettavissa olevan tuotetun energian määrän.

Lumi- ja tuulikuormien laskenta

Aurinkosähköjärjestelmät suunnitellaan käyttöpaikan, rakennuksen ja katon mukaisesti. Tilauksen yhteydessä insinöörimme tekee lumi- ja tuulikuormalaskelmat, joilla varmistetaan asennusjärjestelmän kestävyys myös esim. myrskyolosuhteissa.
Lue lisää aurinkosähköjärjestelmän varusteista.

Erikoisratkaisut

Aurinkopaneelit rakennusten julkisivuksi

Energiakustannusten nousu sekä tarve käyttää yhä enemmän uusiutuvaa energiaa ovat johtaneet uusiin innovaatioihin mm. aurinkoenergian hyödyntämisessä. Rakennusten julkisivuja ja muita rakenteita voidaan käyttää aurinkosähkön tuottamiseen. Rakentamalla uudisrakennuksen julkisivu ko. kohteeseen sopivilla aurinkopaneeleilla tai modernisoimalla julkisivu saneerausten yhteydessä tyylikkäillä paneeleilla, saadaan samalla oma voimalaitos tuottamaan ilmaista sähköä ja alentamaan kiinteistön sähkönhankinnan kustannuksia.

Aurinkopaneelien tuottama energia suoraan varaajaan

Ohjelmassamme on erilaisia ratkaisuja, joilla voidaan helposti kohdistaa paneelien tuottama energia suoraan esimerkiksi lämminvesivaraajaan, jopa ilman yhteyttä sähköverkkoon. Älykkäillä järjestelmillä voidaan aurinkosähkön suorakäyttö ajoittaa oikein ja siten parantaa sähkönkäytön omavaraisuutta.

Saarekkeena toimivat aurinkosähköjärjestelmät

Toimitamme myös saarekkeena toimivia aurinkosähköjärjestelmiä kohteisiin, joissa yleistä sähköverkkoa ei ole saatavilla.

Hybridijärjestelmät aurinkosähkö - tuulivoima

Hybridijärjestelmällä voidaan merkittävästi lisätä ilmaisen sähköenergian käyttöä myös ajankohtina, jolloin aurinkoenergiaa ei ole saatavilla tai se on hyvin vähäistä. Yhdistämällä järjestelmään tuulivoimalaitos saadaan ilmaista, uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä myös talven pimeimpinä kuukausina.

Ilman lämmitys aurinkoenergialla

Aurinkoenergialla voidaan lämmittää ja tuulettaa huoneilmaa sekä poistaa kosteutta ilman verkkosähkön käyttöä. Ks. aurinkokeräimet.

Pyydä lisätietoja

Comments are closed.