Suuret kiinteistöt


suuret kiinteistöt

Suuret kiinteistöt, teollisuus, maatilat

HERZin ja BINDERin hake- ja pellettikattiloista löytyy ratkaisu kaikenkokoisten kiinteistöjen, teollisuusrakennusten ja maatilojen lämmitystarpeisiin. Pelletin ja hakkeen lisäksi kattiloissa voidaan käyttää mitä erilaisimpia biomassaan perustuvia polttoaineita.

Kattilatehot ulottuvat aina 15 MW:iin saakka. Binderin tuotanto-ohjelmassa ovat myös kuumailma- sekä höyrykattilat.

Modernin teknologian ansiosta kattiloiden hyötysuhde on erittäin hyvä ja päästöt alhaiset. Mikäli päästörajat asetetaan erityisen tiukoiksi tai käytössä olevien vanhojen kattiloiden päästöt halutaan saada vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia, löytyy ratkaisu sähkö- ym. savukaasusuodattimistamme.

Aurinkosähköjärjestelmät

SolarBiox Oy toimittaa täydelliset aurinkosähköjärjestelmät kaikkine tarvittavine komponentteineen suunniteltuna ja asennettuna suurille kiinteistöille, teollisuuden rakennuksille ja maatiloille.

Pyydä lisätietoja

Suurille kiinteistöille

Pelletti- / hakekattilat 20 - 500 kW
Pelletti- / hakekattilat 500 - 1500 kW
Biomassakattilat 0,4 - 15 MW
Aurinkosähköjärjestelmät
Aurinkopaneelit
Aurinkokeräimet
Sähkösuodattimet

biomassakattila