Uusiutuvan energian lämmitysratkaisuja
Tutustu referensseihimme »

Lämmön talteenotto

Lämmöntalteenotto (LTO)

Ota yhteyttä »

HEGER – Edelstahl Ges.m.b.H on korkean teknologian yritys, jolla on 30 vuoden kokemus pääasiassa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen koneiden ja koneen osien valmistuksesta. Vakiotuotteiden lisäksi yritys valmistaa asiakaskohtaisesti suunniteltuja laitteita ja joustavan tuotantomenetelmän ansiosta asiakkaan haluamat erikoisratkaisut on helppo toteuttaa.

Tuotealueita ovat lämmötalteenotto (LTO), säiliöt, varaajat ja lämmönvaihtimet, suodattimet, puhaltimet, venttiilit ja muut koneet sekä asiakaskohtaiset tuotteet kuten siirtoruuvit, magneettiset ja muut erottimet.

lämpöboxi
Lämmon talteenotto Lämpöputket lämpösäätö Lämpöputki

Lämmöntalteenotto prosessien ja biomassakattiloiden savukaasuista

Tarjoamamme laitteet suunnitellaan kuhunkin kohteeseen asiakkaalta saatujen lähtötietojen perusteella. Toimitukseen kuuluu järjestelmän ja sen komponenttien suunnittelu, tuotanto, asennukset, käyttöönotto ja koulutus kulloinkin määritellyssä laajudessa sekä kaikki tarvittavat toimituksen jälkeiset palvelut. Järjestelmä asennetaan ja koekäytetään jo tehtaalla, mikäli se on laitteiston koon ja sovitun toimituslaajuuden mukaan mahdollista.

Uusien järjestelmien lisäksi Heger Edelstahl tekee myös käytössä olevien järjestelmien kunnostuksia ja uudistuksia.

Lämmön talteenotolla biomassakattiloista tai teoliisuuden prosessien savukaasuista on saavutettavissa merkittäviä säästöjä. Käytetyn energian kustannukset alenevat ja investointien takaisinmaksuaika lyhenee. Myös prosessien aiheuttamat päästöt ympäristöön vähenevät.

Laitteistotyypit

Valmistettavat laitteistot erotellaan seuraavasti: Lämmöntalteenotto biomassakattiloiden savukaasuista ilman kondensointia tai kondensointia hyväksi käyttäen ja lämmöntalteenotto muiden prosessien savukaasuista.

Jo pientenkin biomassakattiloiden yhteyteen on kannattavaa investoida Heger Energy Booster, jolla saavutetaan huomattavia energian ja kustannusten säästöjä. Energy Boosterissa ei käytetä kondensointia, mutta savukaasuista talteen otettu lämpö siirretään lämmitysveteen. Energy Boosterin teho on n. 10 % kattilatehosta, jolloin saavutettava energian säästö on jo merkittävä. Heger Energy Booster soveltuu kattilatehoille 100 – 500 kW. Heger Energy Booster on helppo asentaa myös olemassa olevien kattilalaitosten yhteyteen.

Isompien biomassakattiloiden yhteydessä voidaan merkittävästi parantaa järjestelmän hyötysuhdetta jäähdyttämällä savukaasuja oikein mitoitetulla kondensoivalla Heger -lämmöntalteenottojärjestelmällä. Biomassakattiloita varten valmistetaan kompaktia tuotesarjaa 200 – 4000 kW:n tehoille. Suuremmille tehoille lämmön talteenotto suunnitellaan vakiokomponentteja käyttäen aina asiakaskohtaisesti.

Säästöä kustannuksissa sekä päästöissä

Heger Edelstahlin innovatiivisilla lämmöntalteenoton järjestelmillä on saavutettavissa huomattavia säästöjä. Tämä on mahdollista myös monien teollisuusprosessien yhteydessä käyttämällä tehokkaasti hyödyksi savukaasujen lämpöenergiaa, joka aikaisemmin on johdettu savukaasuvirran mukana ulkoilmaan.

Heger Edelstahlin järjestelmät maksavat itsensä nopeasti takaisin ja lisäksi niillä vähennetään merkittävästi myös kasvihuonekaasujen (CO2) päästöjä.

Pyydä meiltä lisätietoja Heger Edelstahlin valmistamista lämmöntalteenoton järjestelmistä, varaajista, säiliöistä ym. tuotteista. Tutustu myös monipuoliseen varaajavalikoimaamme.

Pyydä lisätietoja »

 

Fronius  Solarwatt  Citrin solar  HERTZ  eka  B&R

Copyright © 2024 Solarbiox Oy