Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu
Tutustu referensseihimme »

Aurinkosähkö ja järjestelmän suunnittelu

Aurinkosähkö on kustannustehokasta ja sopii monipuolisesti erilaisiin käyttökohteisiin.

Ratkaisut pieniin ja suuriin kohteisiin

Aurinkosähköä voidaan hyödyntää monella tavalla. Pienimuotoista käyttöä edustavat esim. kesämökillä ja veneissä käytettävät mikrojärjestelmät, joita ei ole kytketty yleiseen sähköverkkoon. Tällaisessa ns. saarekejärjestelmässä on yleensä muutama aurinkopaneeli ja akusto, johon aurinkoenergiaa varastoidaan. Isommat kW:n luokkaa olevat järjestelmät kytketään sähköverkkoon, jolloin ylimäärinen sähkö on mahdollista myydä sähköverkkoon.

Pyydä lisätietoja »

Aurinkosähköjärjestelmät

Kustannustehokasta sähköä

Käyttäjän kannalta on sitä edullisempaa, mitä enemmän tuotetusta aurinkosähköstä pystytään itse käyttämään hyödyksi. Myös verkkoon liitettyyn järjestelmään on mahdollista lisätä akusto, jolloin oman käytön osuutta aurinkosähköstä voidaan lisätä. Verkkoon kytkettyjä voimalaitoksia valmistetaan nykyään alle 1 kW:n kokoluokasta alkaen aina useamman MW:n voimalaitoksiin saakka.

Aurinkosähkön tuottaminen

Sähkö tuotetaan aurinkokennoissa, joissa auringon valo muutetaan suoraan sähkövirraksi. Kennojen pääraaka-aine on pii, jota sopivasti muilla aineilla seostamalla saadaan aikaan ns. puolijohde, joka reagoi valoon saaden aikaan elektronien liikkeen eli sähkövirran. Aurinkokennon synnyttämä virta ja sähköteho riippuvat valon määrästä. Aurinkokennoista muodostetaan aurinkopaneeleita, joissa kytketään sarjaan yleensä 60 tai 72 aurinkokennoa. Näin saadaan yhden paneelin jännite ja teho riittävän suureksi.

Perusteellinen asiantuntemus

SolarBiox Oy:n aurinkosähköjärjestelmiä suunnittelevat ja toteuttavat asiantuntijat ovat saaneet perusteellisen koulutuksen aurinkosähkön teoriaan, paneeli-, invertteri- ja kinnitystekniikkaan, sekä järjestelmien suunnitteluun. Tärkeän investoinnin onnistumisen perusedellytys on oikein suunniteltu laitteisto.

Aurinkosähkö

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu

Aurinkosähkö tuotetaan paikallisesti yksilöllisissä kohteissa ja tulee siten myös suunnitella yksilöllisesti kunkin kiinteistön rakenteiden, sijainnin, ilmansuunnan ja muiden lähtötietojen perusteella. Käyttöpaikalla vallitsevat lumi- ja tuulikuormat otetaan laskelmissa huomioon mitoitettaessa sopivaa kiinnitysjärjestelmää.

Lumi- ja tuulikuormien laskenta

Aurinkosähköjärjestelmät suunnitellaan käyttöpaikan, rakennuksen ja katon mukaisesti. Tilauksen yhteydessä insinöörimme tekee lumi- ja tuulikuormalaskelmat, joilla varmistetaan asennusjärjestelmän kestävyys myös esim. myrskyolosuhteissa.

Oikea kiinnitystapa

Aurinkopaneelien oikea kiinnittäminen alustaansa on ensiarvoisen tärkeää järjestelmän pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Suunnitteluohjelmalla simuloidaan paneeleihin kohdistuvat rasitukset ja sen perusteella määritellään oikea kiinnitystapa sertifioiduilla kiinnitysjärjestelmillä.

Aurinkosähköjärjestelmän optimointi

Järjestelmiemme kaikki komponentit on valmistettu Saksassa ja Itävallassa edustaen uusinta tekniikkaa ja korkeinta teknistä laatua. Kokonaisuus suunnitellaan huolellisesti siten, että komponentit sopivat mahdollisimman hyvin yhteen ja takaavat näin korkeimman mahdollisen energiantuoton, sekä maksimaalisen käyttöiän. Jotta asiakas voi luotettavasti arvioida aurinkosähköjärjestelmän energiantuottoa käyttöiän aikana, sekä investoinnin kannattavuutta, laskemme kullekin järjestelmälle odotettavissa olevan tuotetun energian määrän.

Tutustu aurinkosähköjärjestelmien suojaukseen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Solarbioxin asiantuntijoihin, niin suunnittelemme yhdessä juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun. Päätoimialuettamme on Helsinki, Vantaa, Espoo ja muu pk-seutu.
Pyydä lisätietoja »

Fronius  Solarwatt  Citrin solar  HERTZ  eka  B&R

Copyright © 2020 Solarbiox Oy